Image Alt

Workshops

Majstrovská práca s emóciami v koučingu

Tento Masterclass je pre vás, ak chcete hlbšie preniknúť do sveta emócií a účinne pomáhať svojim klientom v procese zmien o ktoré sa snažia. Výskumy čoraz presvedčivejšie potvrdzujú nielen dynamizujúcu úlohu emócií tak želaným ako aj nežiadúcim smerom, ale aj našu schopnosť aktívne ich navigovať v náš prospech. Pre každého kouča, ktorý vie s emóciami dobre pracovať, je odmenou rýchlejšia zmena u klienta, jeho spokojnosť a lojálnosť.

Masterclass predstavuje originálnu kombináciu “online” a “live” prístupu. Je dobre, keď ako kouči máme istotu vo vlastných emóciách: vieme ich zachytiť, identifikovať, pomenovať a navigovať tak, aby nám slúžili. Ontologický model predstavuje účinný spôsob, ako na emócie. Preto venujeme v prvej “online” časti dostatok priestoru na individuálne aj skupinové učenie. Jej súčasťou sú zadania a spracovanie študijného materiálu.

Krok 1: Cyklus ôsmych hodinových online webinárov v slovenčine raz za týždeň, aby ste

 • si doplnili a osvojili slovník emócií
 • zdokonalili pohotovosť v dekompozícii kľúčových emócií
 • poznali ich účel, príbeh a miesto v úsilí človeka o zmenu
 • vedeli efektívne navigovať emócie u seba aj klienta
 • učili sa od ostatných a s ostatnými
 • spoločne skúmali aplikácie v rôznych koučovacích situáciách

Touto časťou vás bude sprevádzať Marián Kubeš, PCC, CMC a bude v slovenskom jazyku.
Kvôli intenzite a hĺbke učenia je počet účastníkov v online skupine limitovaný na 15!

Krok 2: Dvojdňové “majstrovské vyučovanie” povedie Dan Newby, PCC (tlmočenie z angličtiny zabezpečené) 7. a 8. novembra v Bratislave alebo jej okolí, na ktorom

 • sa stretne “live” celá “online” učiaca sa komunita
 • prehĺbite a prakticky preskúšate, čo ste sa naučili v prvom kroku
 • budete precvičovať model koučingu zameraného na emócie
 • Dan ukáže, ako využiť emócie na budovanie dôvery medzi koučom a koučovaným, ako posilniť rozhodovania klienta a jeho odolnosť

CENA
Early Bird cena: 599,- EUR (platí do 31. 5. 2019 vrátane)

Štandardná cena: 750,- EUR (od 1. 6. 2019)

Za účasť možete získať 21 CCE kreditov (ICF).

Po zaregistrovaní vašej prihlášky vám bude vystavená zálohová faktúra. Až po jej uhradení budete mať definitívne rezervované miesto v programe.

Zarezervujte si včas

 • osem pondelkových večerov od 9. septembra do 28. októbra
 • a dva dni, 7. a 8. novembra 2019

Základný študijný materiál, knihu Neotvorený dar (D. Newby a L. Núñez), dostanú všetci účastníci už v slovenskom preklade recenziu knihy pozri TU

SUBSCRIBE HERE TO RECEIVE OUR NEWSLETTER & SPECIAL OFFERS

Dan Newby is the founder of SchoolofEmotions.world

We promise to safeguard and use your personal information in accordance with our Privacy Policy