Conversation

Workshops

Majstrovská práca s emóciami v koučinguMasterful work with emotions in coaching

[:en]

This Masterclass is for you if you want to dive deeper into the world of emotions and help effectively your clients in the process of changes thy aim for. Research repeatedly confirms not only the dynamizing role of emotions in both wanted and unwanted directions but also our ability to navigate them so that they can serve us better. Every coach who masters emotions in this way the can help clients to grow faster and win client satisfaction and loyalty.

This Masterclass is an original combination of online and live approaches. It is always good if we coaches have confidence in own emotions: we are able to recognize them, identify, name and navigate in a way that serves us best. The ontological approach represents an effective way to top deal with emotions. Therefore, the first “online“ part is devoted to individual and group learning and work on assignments.

STEP 1: Cycle of eight online webinars in Slovak language once a week, to

 • Build the emotions vocabulary
 • Enhance readiness to decompose key emotions
 • Understand story, impulse and concern in a change process
 • Meet own emotions and name them
 • Navigate own emotions and help clients navigate theirs

step 1 will be facilitated by MK in Slovak language

STEP 2: Two-day Masterclass with DN on November 7-8, where you will

 • Meet “live“ the whole learning community
 • Practice the model of emotion-focused coaching building trust, a decision a resilience of the client
 • Deepen all material acquired in STEP 1

PRICE

Early Bird 610,- (until May 15)
Full price 750

After you register you will be sent the invoice. Your place will be guaranteed after the receipt of your payment.

Reserve these days

8 Monday Evenings (beg. 9th of September) and two days in November 7 and 8

In order to provide a rich learning environment and active participation of everyone, the number of participants for the online group is 15.

The key study material will be the book he Unopened Gift and participants will be provided with its Slovak translation (you can find the book review here)

You can gain ICF CCE units.

[:sk]

Tento Masterclass je pre vás, ak chcete hlbšie preniknúť do sveta emócií a účinne pomáhať svojim klientom v procese zmien o ktoré sa snažia. Výskumy čoraz presvedčivejšie potvrdzujú nielen dynamizujúcu úlohu emócií tak želaným ako aj nežiadúcim smerom, ale aj našu schopnosť aktívne ich navigovať v náš prospech. Pre každého kouča, ktorý vie s emóciami dobre pracovať, je odmenou rýchlejšia zmena u klienta, jeho spokojnosť a lojálnosť.

Masterclass predstavuje originálnu kombináciu “online” a “live” prístupu. Je dobre, keď ako kouči máme istotu vo vlastných emóciách: vieme ich zachytiť, identifikovať, pomenovať a navigovať tak, aby nám slúžili. Ontologický model predstavuje účinný spôsob, ako na emócie. Preto venujeme v prvej “online” časti dostatok priestoru na individuálne aj skupinové učenie. Jej súčasťou sú zadania a spracovanie študijného materiálu.

Krok 1: Cyklus ôsmych hodinových online webinárov v slovenčine raz za týždeň, aby ste

 • si doplnili a osvojili slovník emócií
 • zdokonalili pohotovosť v dekompozícii kľúčových emócií
 • poznali ich účel, príbeh a miesto v úsilí človeka o zmenu
 • vedeli efektívne navigovať emócie u seba aj klienta
 • učili sa od ostatných a s ostatnými
 • spoločne skúmali aplikácie v rôznych koučovacích situáciách

Touto časťou vás bude sprevádzať Marián Kubeš, PCC, CMC a bude v slovenskom jazyku.
Kvôli intenzite a hĺbke učenia je počet účastníkov v online skupine limitovaný na 15!

Krok 2: Dvojdňové “majstrovské vyučovanie” povedie Dan Newby, PCC (tlmočenie z angličtiny zabezpečené) 7. a 8. novembra v Bratislave alebo jej okolí, na ktorom

 • sa stretne “live” celá “online” učiaca sa komunita
 • prehĺbite a prakticky preskúšate, čo ste sa naučili v prvom kroku
 • budete precvičovať model koučingu zameraného na emócie
 • Dan ukáže, ako využiť emócie na budovanie dôvery medzi koučom a koučovaným, ako posilniť rozhodovania klienta a jeho odolnosť

CENA
Early Bird cena: 599,- EUR (platí do 31. 5. 2019 vrátane)

Štandardná cena: 750,- EUR (od 1. 6. 2019)

Za účasť možete získať 21 CCE kreditov (ICF).

Po zaregistrovaní vašej prihlášky vám bude vystavená zálohová faktúra. Až po jej uhradení budete mať definitívne rezervované miesto v programe.

Zarezervujte si včas

 • osem pondelkových večerov od 9. septembra do 28. októbra
 • a dva dni, 7. a 8. novembra 2019

Základný študijný materiál, knihu Neotvorený dar (D. Newby a L. Núñez), dostanú všetci účastníci už v slovenskom preklade recenziu knihy pozri TU

[:de]

Each year we hold in-person masterclasses in locations around the world. Their immersive nature and small group size make these gatherings unique and the learning powerful. These gatherings are designed for “people who support people” and are particularly helpful for leaders, coaches, educators, designers, and parents. Every masterclass is led by Dan and co-facilitator by an expert in their field. Click on the link or send a contact form for more information or to schedule a conversation with Dan.

UPCOMING MASTERCLASSES

Barcelona, SpainThe Intersection of Emotions, Design Thinking and Coaching. July 4th and 5th, 2019 in English with Spanish language support. Co-facilitated with Renatus Hoogenraad, founder of Sparks Sàrl. Link to flyer.

Santa Fe, New Mexico, USA – Coaching and Emotions 5-Day Masterclass – September 22nd to 27th 2019 in English with Spanish language support. Co-facilitated with Julie Claire, founder of Paint Big, Live Big!

Bratislava, Slovakia – Demystifying Emotions for Coaches. November 7th and 8th, 2019 in English with Slovakian translation. Co-facilitated by Marián Kubeš, PCC.

Bratislava, SlovakiaDemystifying Emotions for Leaders. November 11th and 12th, 2019 in English with Slovakian translation. Co-facilitated by Marián Kubeš, PCC.

[:]